Contact

Wat gebeurt er met uw afval?

Afval is niet waardeloos, maar waardevol. Het is namelijk grondstof voor nieuwe producten. Wat er gebeurt met uw grondstoffen nadat deze aan huis zijn opgehaald, ziet u in onderstaande filmpjes. De filmpjes zijn gemaakt door een andere afvalinzamelaar maar absoluut representatief voor wat er gemaakt wordt van uw drankpakken, Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT), papier, glas, plastic, textiel en Klein Chemisch Afval (KCA). Voor wat er gebeurt met andere afvalsoorten, zie elders op deze website op de pagina 'Afvalsoorten'.

De kringloop van drankpakken

 

De kringloop van Groente-, Fruit- en Tuinafval


 

 

De kringloop van papier


 

De kringloop van glas


 

De kringloop van plastic


 

De kringloop van pak

De kringloop van textiel


De kringloop van Klein Chemisch Afval (KCA)