Contact

Ik kwam altijd in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. is dat nog steeds zo?

Dat is nog steeds zo. De maximale kwijtschelding is het vaste tarief van €157 plus een bedrag van €96 aan aanbiedingen. Dit is 12 keer een grote kliko of 17 keer een kleine kliko. U kunt via de website van de gemeente Veenendaal een aanvraag doen voor deze regeling een aanvraag doen voor deze regeling. Let op: De vrijstelling kan vanaf februari 2016 worden aangevraagd nadat de aanslag ontvangen is.

Terug naar het vragenoverzicht