Contact

Ik doe met toestemming van de buren restafval in hun container. Krijgen zij hierdoor hogere kosten?

Alleen als uw buren hun containers hierdoor vaker aan de straat moeten zetten en ze dus vaker geleegd moeten worden, kost dit hen geld. Als hun container toch al aan de straat staat om geleegd te worden, zijn er voor uw buren geen extra kosten aan verbonden. Bij Diftar betaalt u immers per keer dat u uw restafvalcontainer aanbiedt om te legen (en dus niet per kg!).

Let u er wel op dat de container van uw buren met uw afval erbij niet meer dan 70 kilo weegt en dat het deksel dicht kan. Anders wordt hun container namelijk niet door ons geleegd en blijven uw buren langer met hun afval zitten!

Terug naar het vragenoverzicht