Contact

Hoe vaak wordt de restafvalcontainer geleegd?

De restafvalcontainer wordt per 1-1-2016 eens per drie weken geleegd. Het is aan u om te bepalen of en hoe vaak u de restafvalcontainer aan de weg zet.

Terug naar het vragenoverzicht