Contact

Wat is 'fase 2' strooien?

Fase 2 strooien betekent het strooien van alle openbare wegen binnen de bebouwde kom die niet in de standaard strooiroutes zitten. Bij fase 2 wordt altijd naar de omstandigheden gekeken zoals langdurige gladheid, sneeuwval en de zoutvoorraad. De gemeente beslist of fase 2 gestrooid wordt en geeft ACV opdracht hiertoe.

Terug naar het vragenoverzicht