Contact

Waarom wordt er in mijn straat niet gestrooid?

ACV strooit in opdracht van de gemeenten alleen op hoofdroutes, wijkontsluitingswegen en fietspaden. Er wordt niet in de wijken gestrooid omdat er 20 keer meer zout nodig zou zijn. Bovendien heeft ACV niet de capaciteit om alle straten, paden en trottoirs te strooien. Dit is bovendien veel te belastend voor het milieu.

In extreme winterse omstandigheden is het mogelijk dat fase 2 wordt gestrooid. Dat betekent dat de openbare wegen die niet in de standaard strooiroute zitten, worden gestrooid. De gemeente beslist of fase 2 wordt ingezet en geeft ACV opdracht hiervoor.

Terug naar het vragenoverzicht