Contact

Ben ik verplicht om de stoep voor mijn huis sneeuw- en ijsvrij te maken?

Vroeger was het sneeuw- en ijsvrij houden van het trottoir voor de woning een wettelijke verplichting voor de burger. Dit artikel is echter een aantal jaren geleden al uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geschrapt, omdat hier niet op te handhaven is. Daarbij is het in strijd met de Europese regelgeving op het gebied van het verrichten van arbeid.

De gemeente en ACV verzoeken u vriendelijk om uw burgerplicht te doen en uw trottoir sneeuw- en ijsvrij te maken. Denk ook aan uw buren!

Overigens is het volgens de APV verboden om bij dreigende vorst water op de weg te werpen, uit te storten of te laten lopen, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Denk hierbij aan het wassen van een auto op straat of het leeggooien van een emmer water op het trottoir.

Terug naar het vragenoverzicht